سیستم مختصات UPS

 

معرفی سیستم های مختصات متریک : هر دو سیستم مختصات Universal Transverse Mercator  و Universal Polar Stereographic که به اختصار UTM و UPS نامیده می شوند؛ سیستم های هستند که برای تعیین موقعیت در سطح زمین، از سیستم متریک مبتنی بر شبکه دکارتی استفاده می کنند.زمین در سیستم UTM با یک نقشه تصویر نمیشود بلکه همانطور که در مباحث قبل نیز اشاره شد ، به 60 قسمت که با آن قاچ یا Zone گفته می شود تقسیم گردیده است و گستره هر قاچ از از مدار 80 درجه جنوبی تا 84 درجه شمالی است.اما سیستم UPS مناطق قطبی زمین مخصوصا مناطق بالای 84 درجه شمالی و 80 درجه جنوبی که توسط سیستم UTM پوشش داده نمی شود و همچنین 30 دقیقه اضافی از عرض جغرافیایی مشترک بین دو سیستم را به تصویر می کشد.در واقع این سیستم تکمیل کننده سیستم UTM می باشد.همانطور که از نامش پیداست سیستم UPS از سیستم تصویر stereographic برای مدل کردن استفاده می کند.

North Polar Area UPS Example


NAD-83 Latitude, Longitude of 85:40:30.0 N 85:40:30.0 W is Universal Polar Stereographic ZGG7902863771

AND

South Polar Area UPS Example


NAD-83 Latitude, Longitude of 85:40:30.0 S 85:40:30.0 W is Universal Polar Stereographic ATN2097136228

 

منبع ویکی پدیا به همراه توضیحات مترجم.

هرگونه بازنشر این مقاله، منوط به درج منبع (kolaheh.persianblog.ir) می باشد.

/ 0 نظر / 40 بازدید