نوروز خجسته باد

 

                                                                                عکس : محسن عسگری

 

سر اُمد زمستون

شکفته بهارون

گل سرخ خورشید

باز اُمد و شب شد گریزون

 

 

منظره عکس: تفرش؛باغات اشتریه

 

/ 0 نظر / 7 بازدید