خط الراس دوبرار (ماز)


خوب امسال هم یه خط الراس دیگه رفتیم،خط الراس دوبرار که بهش خط الراس ماز هم می گویند.واژه ماز رو در لغت نامه دهخدا جستجو کردم.ماز نام کوهی است در تبرستان و سبب تسمیه ٔ او به مازندران همین بوده و همچنین در زبان مازنی به زنبور عسل "ماز" گفته میشود.بالاخره فهمیدیم چرا اینهمه زنبور روی خط الراس بود.در جای دیگه هم ماز به معنی بزرگ آمده بود.این پیمایش 3 روزه صورت گرفت و این دستگاه مکان یاب ما (GPS) مسافت پیمایش شده 54 کیلومتر را از ابتدای خط الراس تا روستای کهنک برایمان ثبت کرد.البته طفلکی 2-3 ساعت آخر خط الراس رو کم آورده بود و توانی براش نمانده بود.یادم رفت بگم که روز اول برنامه 4 نفر بودیم و از روز دوم 2 نفر شدیم. این رو هم بگم که جای همنورد های خط الراس نوردم که خط الراس های زیادی رو با هم پیمایش کردیم تو این برنامه خالی بود.مهدی و وحید؛و جای خیلی ها را هم خالی کردیم که هرکدامشان بنا به دلایلی نتوانستند یار این برنامه باشند.                               امیدوارم دست از این تنبلی که دچارش شده ام بردارم و گزارش کاملی از  پیمایش این خط الراس و همچنین خط الراس های اشترانکوه و جوپار را که سالهای گذشته پیمایش شده است را بنویسم.

مهدی فرهادی چند وقتیست تجربه های خودش را در "هم طناب من" در دنیای مجازی منتشر می کند.


/ 0 نظر / 12 بازدید