کیمیای ما

 

 

هنگام تنگدستی
در عیش کوش و مستی
کاین کیمیای هستی قارون کند گدا را

 

* عکس : محسن عسگری

* خط الراس خله نو-آزاد کوه‏؛ تیرماه 90

/ 0 نظر / 6 بازدید