نصف النهار مبدا کج است !

تحقیقات جدید داشنمندان با استفاده از سامانه موقعیت‌یاب جهانی GPS نشان میدهد نصف النهار مبدا کج است.

نتایج تحقیقات نشان می دهد که خطایی در تعیین نصف النهار رخ داده و GPS مشخص کرده‌اند که این محور ۱۰۲ متر به طرف شرق متمایل است .

محققان طبیعت نصف النهار مبدا را در سال ۱۸۸۴ در محله گرینویچ لندن معین کردند، نصف النهار مبدا خطی فرضی است که از قطب شمال به قطب جنوب کشیده می‌شود و به عنوان نقطه مبدا در جهت‌یابی روی کره زمین به شمار می‌رود.جدا سازی شرق و غرب و اندازه گیری زمان از دیگر کاربرد های نصف النهار مبدا است.

آژانس ملی اطلاعات مکانی وجود توده‌های درون هسته زمین را علت این خطا دانسته است.در قرن نوزدهم با استفاده از موقعیت ستارگان طول جغرافیایی مشخص شده‌ بود. محققان با استفاده از جیوه به دنبال خط های افقی برای تعیین مرکز زمین بودند.

GPS نشان می‌دهند که این روش نتایج تحقیقات را با خطا همراه می کرده است. وجود توده سنگ‌های سنگین در هسته زمین باعث جذب جیوه و اشتباه شدن نتایج تحقیقات است.بخاطر وجود عواملی که در بالا ذکر شد، طول خط جغرافیایی به صورت عمودی قرار ندارد و این خط به هسته مرکزی زمین نمی‌رسد .

منبع : http://www.telegraph.co.uk

/ 0 نظر / 161 بازدید