روز جوان مبارك

live.JPG

آخه نمي دونيد كه ما جوانها كپسولي از انرژي هستيم. موضوع ما جوانها به اندازه سرطان مهم است .اين تعبير دبير ستادبزرگداشت هفته جوان است از جوانان.

روزنامه شرق

/ 0 نظر / 4 بازدید