آزمون ورودی دوره های مدرسی نقشه خوانی-کار با قطب نما و GPS

نظر به برگزاری آزمون ورودی دوره مدرسی نقشه خوانی و کار با قطب نما و همچنین دوره مدرسی کار با GPS محل برگزاری آزمون ها به شرح ذیل اعلام میگردد.

آزمون ورودی دوره مدرسی نقشه‌خوانی و کار با قطب‌نما:

زمان برگزاری آزمون: پنج شنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۳ ـ ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰

محل برگزاری آزمون:مختصات محل برگزاری دوره به شرح زیر می‌باشد.

۳۹s  ۵۳۱۸۳۸  , ۳۹۶۱۲۸۸

توجه:

ـ تمامی متقاضیان می‌بایست نسبت به تهیه نقشه شماره ۶۲۶۱ I SW  ( بلوک ۳۶ ) اقدام نمایند.

ـ آزمون در دو بخش عملی و تئوری برگزار خواهد شد.

ـ استفاده از GPS در طول آزمون نقشه‌خوانی ممنوع می‌باشد.

ـ تمامی متقاضیان نسبت به همراه آوردن کسری مدارک و اصل معرفی‌نامه هیئت در روز آزمون اقدام نمایند.

 

آزمون ورودی دوره مدرسی کار با GPS :

زمان برگزاری آزمون:جمعه ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰

v محل برگزاری آزمون: پیمایش تا محل ثبت نام متقاضیان به شرح زیر می‌باشد.

Map Datum : WGS۷۲    ,    N ۳۵.۸۰۲۳۸⁰   , E ۵۱.۳۵۸۳۸⁰

از مختصات بالا با Course   معادل ۳۰۳ درجه ۵۴ متر حرکت نمایند.

سپس با انحراف Off course to left به طول ۴۰ متر در محل شروع آزمون قرار گیرند.

v توجه:

ـ تمامی متقاضیان می‌بایست نسبت به تهیه نقشه شماره ۶۲۶۱ I SW  ( بلوک ۳۶ ) اقدام نمایند.

ـ همراه داشتن تجهیزات جهت‌یابی مورد نیاز در کلاس و نوشت‌افزار الزامی می‌باشد.

ـ آزمون در دو بخش عملی و تئوری برگزار خواهد شد.

ـ کلیه متقاضیان نسبت به همراه آوردن کسری مدارک و اصل معرفی‌نامه هیئت در روز آزمون اقدام نمایند.

 

منبع :فدارسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی

1-http://msfi.ir/archive/announcements-archive/5243-2014-11-18-05-32-03

2-http://msfi.ir/archive/announcements-archive/5244---------gps-

 

/ 0 نظر / 53 بازدید