گره حمایت اتوبلاک

Auto-Blocking Munter

Munter Hitch یا گره حمایت جزوه طبقه Hitch دسته بندی میشود.Hitch ها گره هایی هستند که بر روی ابزار زده شده و با آزاد سازی ابزار شکل خود را از دست می دهند.
همه کوهنوردان این گره ساده و در عین حال پرکاربرد را میشناسند.اگر به هر دلیل ابزار حمایتی خود را از دست دهید این گره جایگزین مناسبی برای آن به حساب می آید.با استفاده از یک کارابین پیچ این گره به یک سیستم حمایت قفل شونده که در بین کوهنوردان به "guide mode "معروف است،تبدیل میشود.

ادامه دارد...

نوشته Lindsay Mann

مجله: Climbing-March-2014

/ 0 نظر / 39 بازدید