خط الراس کلکچال به توچال

 

رشته کوه البرز در قسمت مرکزی از به سه قسمت شمالی،میانی و جنوبی تقسیم می گردد که قله توچال به ارتفاع 3960 متر بلند ترین قله خط الرأس شرقی غربی بخش جنوبی رشته کوه البرز مرکزی می باشد.در این این خط الراس قله دارآباد از شرق به گردنه تخت تلهرز و قوچک و از غرب به صورت خط الراس به قلل چمبره بند ، سیاه بند ، بندلارکرور، لزون شرقی ، لزون غربی ، چهارپالون به توچال ، سپس توسط گردنه 3700 متری شهرستانک به قلل شاه نشین بزرگ به ارتفاع 3850 متر و بازارک و لوارک و در انتها به قله منار میرسد.توچال از طریق جناح شمالی قله قزقونچال و یال های فرعی منطقه آهاربشم و شهرستانک واز طریق قله قلعه دختر و سی چال به گردنه دیزین و بخش میانی البرز مرکزی متصل میگردد.

 

دوستانم در این برنامه :حامد کرامت(سرپرست)،سعید راعی،حسین سبک روح،خانم هادی،خیاطیان و روستا آزاد

/ 0 نظر / 104 بازدید