سیستم مختصات UTM (قسمت دوم)

 

 


 تصویر در ابعاد بزرگتر

تصویر زیر یک ناحیه یا Zone تحت پوشش شبکه سیستم مختصات UTM را نشان میدهد.یک Zone به دو قسمت تقسیم شده و ناحیه های مربوط به هر نیمکره شمالی و جنوبی برای مقایسه در کنار هم دیده می شوند.مبدا هر قسمت در خط استوا قرار گرفته است.سیستم UTM برای نمایش مختصات جغرافیایی از دو مولفه شرقی و شمالی استفاده می کند.خط نصف النهار مرکزی هر Zone را به دو محدوده  غربی و شرقی  و خط استوا به دو محدوده شمالی و جنوبی تقسیم می کند.هر یک از موقعیت هایی که در این محدوده ها قرار دارند بر حسب فاصله شرقی یا غربی از نصف النهار مرکزی هر Zone  و فاصله شمالی یا جنوبی که از خط استوا دارند اندازه گیری می شوند .

 

همانطور که در شکل می بینید مقدار مولفه شرقی یک موقعیت بین صفر تا 500,000 متر در شرق متغییر بوده و عددی مثبت است.مقدار این موقعیت ها در شرق بیشتر از 500,000 متر  و در غرب کمتر از آن می باشد.مولفه شمالی یک موقعیت عددی بین صفر تا 10,000,000 متر بود و مقدار آن نیز مثبت است.این مقدار در نیمکره شمالی از صفر در خط استوا شروع میشود و تا 10,000,000 متر ادامه می یابد ولی در نیمکره جنوبی بر عکس است و از 10,000,000 متر شروع شده و صفر میل میل می کند.به عبارت دیگر مقدار این مولفه در نیمکره شمالی از خط استوا به سمت قطب شمال افزایش یافته ولی در نیمکره جنوبی از خط استوا به سمت قطب جنوب با کاهش مواجه است.

همانطور که در قسمت اول ذکر کردیم حروف الفبای لاتینی که از C تا X به غیر از حروف I و O  (برای اینکه با اعداد یک و صفر لاتین اشتباه نشوند)از جنوب به شمال نامگذاری شده است،برای مشخص شدن محل قرار گیری موقعیت در نیمکره شمالی و جنوبی تعیین کننده می باشد.به عنوان مثال S در نیمکره شمالی و K نیمکره جنوبی قرار دارد.

تمرین :

لینک زیر یک برنامه فلش است که شما می توانید با مشخص کردن ناحیه موقعیت داده شده مهارت خود را بیازمایید.

UTM Coordinate System Prctice tool

 

 

ترجمه آزاد به همراه توضیحات مترجم:

https://www.e-education.psu.edu/natureofgeoinfo/c2_p23.html

 

ادامه دارد...

 

هرگونه بازنشر این مقاله، منوط به درج منبع (kolaheh.persianblog.ir) می باشد.

 


/ 0 نظر / 62 بازدید