پنجشنبه ۲/۴/۸۴ دامــــــاش (محل رویش گل سوسن چلچراغ)

sosan2.JPG?

سوسن چلچراغ یک گونه با ارزش با شهرت ملی و جهانی است و شاید به همین دلیل است که تنها گل ثبت شده در فهرست اثار ملی به شمار میرود.این گل اولین بار در سال ۱۳۵۴ توسط گیاه شناسی بنام لدر بوری در منطقه رودبار استان گیلان مورد شناسایی قرار گرفت.این گونه نادر که به دلیل متعلق بودن به دوران چهارم زمین شناسی به لحاظ ژنتیک بسیار مورد توجه است و تا آن زمان تصور می شد تنها در محدوده کوچکی در لنگران جمهوری آذربایجان یافت می شود توسط لدر بوری وجودش در ایران به ثبت رسید و بعد از آن روستای داماش از توابع بخش عمارلو رودبار کانون توجه ملی و جهانی شد. قریه داماش در ۴۴و۳۶ عرض شمالی و ۴۸و۴۹ طول شرقی در ارتفاع ۲۲۰۰ متری از سطح دریا واقع شده و برای رسیدن به این محل بعد از کمربندی قزوین به سمت گردنه کوهین به طرف لوشان از جاده اصلی خارج شوید بعد از طی مسافت ۴۰ کیلومتر به جیرنده میرسید. بعد از جیرنده آرام آرام وارد ابرها میشوید و بعد از طی مسافت ۷ کیلومتر به داماش میرسید دهکده ای کوچک و با صفا در میان دشتی سبز.

 همشهری.

/ 0 نظر / 4 بازدید