تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت چهارم

تکنیک های و مهارت های صعود

محسن عسگری
مدرس درجه 3 یخ و برف فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا.

Will GAdd یخ نورد حرفه ای کانادایی تجربیات خود را در یخنوردی و صعودهای ترکیبی در کتاب Ice & Mixed Climbing: Modern Technique آورده است.ویرایش دوم این کتاب که در سال 2011 منتشر شده است با تلاش دوست عزیز و کوهنوردم محسن انواری بدست من رسیده است.آنچه میخوانید ترجمه فنی و تدوین مطلب تکنیک های صعود است که در این کتاب آمده است.

صعود یخ عمودی ترتیب تکراری سه حرکت اصلی است: چمباتمه زدن، ایستادن و ضربه زدن است.

در تکنیکSQUAT  - چمباتمه زدن گفتیم که همراز بودن پاها بسیار مهم است و به شما کمک کند که وزن را به راحتی از روی عضلات برداشته و به پاها منتقل کنید و نیز تعادل بهتر در حرکت بعدی که ایستادن باشد خواهید داشت.و همچنین تاکید کردیم که نیش های جلویی کرامپون بعد از ضربه ، باید بصورت موازی با افق در سطح یخ فرو رفته و برای درگیر شدن بهتر نیشهای کناری کرامپون می بایست پاشنه کفش کمی به سمت پایین متمایل گردد.

تکنیک STAND : ایستادن و استقرار

برای مشخص کردن جای بعدی ابزارتان برنامه‌ریزی داشته باشید: حدود 30-60 سانتیمتر بالای محل فعلی، و تقریبا به اندازه یک عرض شانه دورتر. حالا در جهت ابزار تبر یخ بالایی خود بلند شوید. تقریبا همه فشار رو به بالا را به پاهایتان وارد ‌کنید، دستها و تبر یخ ها فقط شما را به سطح یخ نگه می‌دارند.

نکته :بعد از ایستادن برای اینکه تیغه های کرامپون شما از جای خود خارج نشوند و جای پای خود را از دست ندهید میبایست پاشنه پای شما کمی به پایین متمایل گردد.در این حالت نیشهای کناری کرامپون نیز در یخ درگیر شده و جای پای شما را مستحکم تر میکند.

             NO                             OK                            NO

نکته: دلیل اصلی برای گیر کردن ابزار افراد؛ این است که آنها تبر های خود را در کنار هم می زنند.اگر یکی از ابزارها پایین‌تر باشد، بریدن یخ در حین بلند شدن ساده‌تر است.

نکته :جهت استقرار بهتر،بدن نباید بیش از حد از سطح یخ فاصله داشته و یا به سطح یخ بچسبد.مرکز ثقل بدن هم باید در راستای بدن و عمود بر زمین باشد.پاها در قسمت زانو زاویه دار بوده و زانوها کمی به سمت سطح یخ متمایل میشوند.مرکز ثقل بدن در این حالت که تقریبا همان حلقه حمایت هارنس است؛بسمت سطح یخ بوده و نیمه بالایی بدن از سطح فاصله میگیرد تا دید بهتری جهت خواندن مسیر و حرکت بعدی یا تبر زدن به شما بدهد.

مطالب مرتبط :

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت اول : پیچ یخ

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت دوم: کارگاه آبلاکف

تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت سوم: تکنیکSQUAT-چمباتمه زدن

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت اول

قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت دوم

کارگاه های شبکه ای -سری Anchors in-series

 

منابع :

1- Ice & Mixed Climbing: Modern Technique
By : Will Gadd-2011

2-http://www.ukclimbing.com  
By :George McEwan

 3-تصویرسازی : Jamie Givens و www.redbull.ir

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) به عنوان میباشد.

/ 0 نظر / 44 بازدید