نوروز باستاني خجسته باد

 

اي بهار همچنان تا جاودان در راه

همچنان تا جاودان

بر شهرها و روستاهاي دگر بگذر

هرگز و هرگز

بر بيابان غريب من منگر و منگر

سايه ي نمناک و سبزت هر چه از من

دورتر ؛ خوش تر ...

اخوان ثالث

/ 0 نظر / 6 بازدید