یک صعود باورنکردنی

صعود

صعود, نوعی رزم است.

صعود, نوعی اعلام آمادگی است برای غلبه جوانمردانه بر ناجوانمردیها.

کوه نوردی, ورزش است؛ اما بیش از آنکه ورزش باشد, زندگی ست؛ دست و پنجه نرم کردن با مشکلات است. از نفس نیافتادن, بر خستگی ها غلبه کردن, در هر جایی که جایی نیست, بیتوته کردن, دنیا را به قدر یک کیسه خواب دیدن, سفره های پهناور را به لقمه های محقر مطبوع تبدیل کردن...

قناعتی به راستی دلاورانه, بلند نظرانه و علی وار...

صعود یک فرصت است: یک موقعیت.

تو, به هنگام صعود, فقط پیش نمیروی, میاندیشی و پیش می روی. تو به علت ها می اندیشی: علت رفتن, علت بودن, علت شدن...

هیچ کوه نوردی, بدون دانستن علل معنوی صعود یک دیواره, آن دیواره را صعود نمی کند. متوجه هستید که. علل مادی را نمی گویم: قهرمان شدن, شهرت, نام, عکس... نه... این را می گویم که هر دیواره ی صعب العبور, بخشی از زندگی است: یک پرهیز بزرگ از فساد است؛ یک روزه روح...

من همیشه حسرت این صعود باورنکردنی را در دل خواهم داشت...


بخشی هایی از یادداشتهای زنده یاد نادر ابراهیمی در کتاب یک صعود باورنکردنی


نقل از وبلاگ کوه قاف

/ 0 نظر / 6 بازدید