جمعه ۲۲/۲/۸۴ پناهگاه کوهستانی پلنگ چال (درکه)

برگزاری اولین نشست وبلاگ نویسان کوهنورد با هدف دیدار و آشنایی

na5.JPG?

در این نشست که طبق برنامه ی از پیش تعیین شده در محل پناهگاه پلنگ چال ساعت 11 مقرر شده بود، برگزار گردید.

 

پس از معرفی و آشنایی با دوستانی که پیش از آن، با آنها تنها در دنیای مجازی آشنایی داشتیم وارد بحثهای مختلفی گردیدیم. محوریت اصلی این صحبتها بدین شرح بود:

 

 • موضوعی که در ابتدا و بیشتر از بقیه موارد مورد صحبت و بررسی قرار گرفت "فرهنگ اینترنت و وبلاگ نویسی" بود. به اهمیت آن پرداخته شد و لزوم عملی شدن آن به شکلی مؤثر در میان دنیای مجازی کوهنوردان تاکید گردید.

   

 • مسائل زیست محیطی کوهستان و بعضی از جریانات تازه وارد شده در آن مورد تاکید قرار گرفت و همچنین از کوهنوردان دنیای اینترنت برای تاثیر گذاری در این مبحث در جهت بهبود آن دعوت به عمل آمد. در این موارد با ایجاد هماهنگی در بین کوهنوردان امکان عکس العملهای بهتر و قویتری وجود خواهد داشت.

در بین موضوعات مطرح شده، بحث فرهنگ وبلاگ نویسی بیشتر از سایر موارد مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. چرا که در نبود آن نه تنها با استفاده از این ابزار دنیای کنونی قادر به ایجاد تاثیری مثبت نخواهیم بود، بلکه با شکل یافتن موضع گیریها و دیگر مسائل، حالتی انفعالی ایجاد خواهد گردید. و در مقابل با ترویج این فرهنگ در بین استفاده کننده های از آن، قادر خواهیم بود به هدفهای بزرگی دست یابیم.

 

در بین صحبتها؛ به کم بودن فضای آموزشی در مباحث وبلاگها و همچنین کم بودن استقبال از این موضوعات اشاره گردید.

 

پیشنهادهای ارائه شده در این نشست:

 • برگزاری نشستهای دیگر (‌این موضوع برای اینکه به وضوح آشکار باشد در بین شرکت کنندگان به شور گذاشته شد که آیا حتی! به چنین نشستهایی نیاز است و لزوم ادامه آن حس میگردد؟! که همه بر لزوم ادامه و برگزاری نشستهای دیگر نظر موافق داشتند.)

   

 • انجام صعودی به مناسبت یادمان زنده یاد محمد اوراز در شهریور ماه و نام گذاری آخرین جمعه شهریور ماه به نام او ( این پیشنهاد موکول به بررسی بیشتر و ارائه برنامه ریزی دقیقتر آن گردید تا در نشست بعدی مورد بررسی گردد.)

   

 • انتخاب چهار نفر ( فرشید فاریابی – احسان حسین نژاد – محمد تفنگدار – میثم حسنی ها ) جهت پیگیری برگزاری نشست بعدی و انجام هماهنگیها در شرایط مختلف مورد نیاز.
 • ارائه پیشنهادهایی فنی در حوزه ی اینترنت جهت ایجاد امکاناتی بهتر و مفیدتر؛ که به دلیل کم بودن وقت و تخصصی شدن بحث زیاد به آن پرداخته نشد. در عین حال در این میان حتی با در نظر گرفتن بسیاری از شرایط و نیازها توسط متخصص فنی امر، پیشنهاد ها و ارائه نیازهایی که از سوی خود استفاده کنندگان امکانات ارائه میگردد، میتواند بهترین راهنما و مشاور باشد. ( در این مورد در نظر دارم که در این وبلاگ به موضوعاتی بپردازم )
 • برگزاری نشستهای دیگر در شهرستانها و تغییر مکانی آن؛ که دو شهر همدان و قزوین برای نشست بعدی پیشنهاد گردید.

   

  در انتها مجموعه ای که توسط احسان بشیر گنجی با نام " فرهنگ کوه در اینترنت " منتشر گردیده بود در اختیار کوهنوردان جمع قرار گرفت که با استقبال آنان مواجه شد و قیمت پیشنهادی 500 تومان برای آن انتخاب گردید.

   

  فصلنامه فرهنگی ورزشی خوان هفتم گروه کوهنوردی سیمرغ را نیز که در تعدادی محدود همراه داشتم، در بین جمع توزیع گردید.

   

   دوستان همراه در این نشست:

   

  احسان بشیرگنجی(برج سینا) طاهرشاهواری (کوههای سفید) فرشیدفاریابی(سرودکوهستان) محمد والی نژاد( یادداشتهای یک کوهنورد) میثمحسنی ها( شبکه کوهنوردان ایران) شروین آریانفرد(شروین) علی نصیری( قارتال) احسانحسین نژاد ( نوپتسه) علی پارسایی (کوه ها وآدم ها) عباس محمدی (انجمن کوهنوردانایران) امیر قادریان (امیر قادریان ـ فعلا غیرفعال) نرگس (هزار و یک روزنه) میثمخوش قدم ( پایگاه اطلاعاتی کوهنوردی ایران) محسن عسـگری ( کلاهه ـ درحال آمادهسازی) وفرامرزنصیری ( درستایش سکوت وسپیدی)

   

  به امید رسیدن به نتایجی مطلوب در ادامه این نشست و با همراهی دیگر دوستان

با تشکر از فرامرز نصیری برای ارسال عکسها : www.news83.persianblog.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید