همايش تمدن آراتا

همايش تمدن آراتا

1111.JPG

به نام خالق كوير

معمار زيبا آفرين با خاك و خاك بستري خلق نمود كه از ديدنش ساعت ها غرق در حيرت خواهي شد و پي خواهي برد كه بي سنگ و رنگ ، بي سفال و متال و بي شومينه و آيينه هم مي توان زيبايي آفريد.

كوير شهداد با موج موج جبينش و بند بند كلوتهايش دست ارادت بر سينه نهاده و حضور آسماني تان را در بزم بي رقيب طبيعت (سومين همايش تمدن آراتا) پاس مي دارد.

همايش طي روزهاي 15 ،16 ، 17 آذر ماه در دو مرحله انجام مي پذيرد.جهت آگاهي از نحوه ، زمان ثبت نام و اطلاعات تكميلي برنامه تا مورخه25/8/86 با شماره هاي دبيرخانه تماس حاصل فرماييد.

دبيرخانه همايش

تلفكس : 

2527167-0341 

09133416673 

09131419110

/ 0 نظر / 12 بازدید