پست های ارسال شده در تیر سال 1384

پنچشنبه ۱۷/۴/۸۴ راهپیمایی در منطقه طالش ۳ روزه  (دریاچه نئور، روستای مکش، روستای آق اولر)
/ 0 نظر / 33 بازدید
جمعه ۱۰/۴/۸۴   دارآباد ۳۲۵۰ - سیاه بند ۳۳۰۰ صبح باشوقی فراوان از دیدار دوستان و حضوری دوباره در طبیعت بیدار شدم. قرار ما ساعت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید
پنجشنبه ۲/۴/۸۴ دامــــــاش (محل رویش گل سوسن چلچراغ) سوسن چلچراغ یک گونه با ارزش با شهرت ملی و جهانی است و شاید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 30 بازدید