پست های ارسال شده در شهریور سال 1384

جمعه ۱/۷/۸۴  - صعود قله هاي پلنگ چال ۳۵۰۰ و دوشاخ ۳۰۰۰ و چين كلاغ ۲۸۰۰ نمي دانم چرا؟چرا اينقدر..... دلم براي دركه تنگ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید