پست های ارسال شده در مرداد سال 1385

غروب ... ريخته سرخ غروبجابجا بر سنگ.كوه خاموش است.مانده بر دامن دشتخرمن رنگ كبود....تيرگي مي آيددشت مي گيرد آرامقصه رنگي روز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید