زلزله در علم كوه

چهارشنبه اول شهريور ماه بعد از صعود از علم كوه از مسير سياه سنگ ها به پناهگاه سرچال برگشتيم.من خيلي خسته بودم بعد از صرف شام  حدودا ساعت ۹:۵۰ بود كه رفتم توي كيسه خواب كه بخوابم ولي چند لحظه اي نگذشته بود كه پناهگاه به شدت و با صداي مهيبي لرزيد و اين لرزش بيش از ۳ ثانيه طول نكشيد . همه سراسيمه از پناهگاه بيرون آمديم . همه نگران كوهنورداني بوديم كه بروي ديواره كار ميكردند و يا بروي سكو در زير ديواره چادر زده بودند. مخصوصا تيم گرده امير كبير و رضا و احسان .تلاش براي خبر گرفتن از آنها بي فايده بود چون موبايل در علم چال خط نمي داد. تعدادي از كوهنوردان با تهران تماس گرفتند تا تا از زلزله احتمالي در تهران با خبر شوند كه خوشبختانه زلزله فقط در اين منطقه رخ داده بود. ما تا صبح نگران دوستانمان در علم چال بوديم.... منابع خبري علت وقوع زمين لرزه را كه در ساعت ۹:۵۵:۲۷ و با قدرت ۷/۳ در مقياس ريشتر در منطقه رخ داد فعال شدن گسل فرعي البرز دانست و كانون آن را در۵۳/۳۶ درجه عرض جغرافيايي و ۹۰/۵۰ درجه طول جغرافيايي گزارش داد . خبرگزاري فارس.

/ 0 نظر / 5 بازدید