تکنیک های حمایت در برف Snow Climbing :Belay Techniques -قسمت اول

محسن عسگری
مربی و مدرس درجه 3 سنگ نوردی و یخ و برف فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا.

در دوره های آموزش مقدماتی برف کارآموزان با تکنیک های صعود بر روی برفچال و همچنین کارگاه ها و صعود کرده ای آشنا میشوند.بخاطر شرایط اقلیمی کشور ما در این کلاس ها در فصل بهار و در دره هایی از برف حاصل از سقوط بهمن ها پر شده است برگزار میشود و کارآموز در دوره آموزشی با برفی سفت برخورد میکند که در واقعیت و در صعود های زمستانی و پیمایش در پهنه های برفی کمتر با این چنین برف هایی مواجهه میشود.
تکنیک های حمایت در برف کوهستان با تکنیک های برفچال هایی که برف بهمن تشکیل شده است متفاوت است.یکی از آنها تکنیک حمایت در سطل نشسته است که در کارآموزی مقدماتی آمده است،ولی هنگامی که در برخی از کلاس های این تکنیک حمایت توسط مربیان آموزش داده میشود؛کارآموز بدلیل نبودن در شرایط واقعی؛لزوم استفاده از این تکنیک را به خوبی درک نمی کند.
در کلاس هایی که در برف چال ها و پهنه های برف کوهستانی مانند مناطقی چون دامنه های سهند،گردنه های برفگیر کندوان،دیزین،امامزاده هاشم ، دربند سر تهران،حصارچال،برخی از دره های مناطق اشترانکوه و دره های طزرجان یزد و ... برگزار شده کاراموز با شرایط واقعی و برف کوهستان مواجهه شده و چرایی و چگونگی این تکنیک ها را بهتر متوجه میشود.
جای خالی سایر تکنیکهای حمایت بر روی برف در طرح درس های برف احساس میشود.در طی 3 قسمت به بررسی تکنیک های حمایت بر روی برف می پردازیم.برخی از این تکنیک ها به تکنیک های خاص Guide نیز معروف هستند.

تکنیک حمایت پا کلنگ - Boot axe belay

این روش جهت حمایت نفر دوم توسط نفر اول یا Guide انجام می شود،فقط از یک کلنگ جهت حمایت استفاده میشود.
در ابتدا نفر سر طناب یا Guide کلنگ خود را در بصورت عمود نسبت به سطح افق در برف فرو کرده و پای خود را جلوی آن قرار میدهد.سپس طناب نفر دوم را پشت کلنگ انداخته و شروع به حمایت نفر صعود کننده میکند.جهت ایجاد شکست بیشتر در طناب ؛ طناب بدون بار را نیم دور به دور پا می پیچد تا طناب شکل حرف انگلیسی S پیدا نماید که به S Bend معروف است.

این یکی از سریع ترین روش های حمایت در برف است.روش انداختن طناب به دور پا و کلنگ بصورت حرف انگلیسی C نیز انجام میشود که به آن C Bend نیز میگویند.در روش S Bend،راحت تر میتوان میزان شکست طناب را بیشتر کرد.

حمایت به روش پا-کلنگ و شکست طناب با روش های S  و C

تکنیک حمایت کارابین کلنگ - Carabiner axe belay

در این روش که باز جهت حمایت نفر دوم استفاده میشود؛نفر Guide از یک تسمه کوتاه و یا طنابچه پروسیک و یک کارابین برای حمایت استفاده میشود.

بدین ترتیب که تسمه یا طنبچه پروسیک را بدور بدنه کلنگ انداخته و سپس کلنگ را عمود نسبت به سطح افق در برف فرو میکنیم.حال کارابین را از تسمه یا طنابچه عبور داده و طناب نفر صعود کننده را به داخل کارابین می اندازیم تا شکست لازم جهت حمایت ایجاد شود.

جهت حمایت نفر حمایتچی پای خود را بر روی طنابچه و جلوی کلنگ قرار میدهد و طناب را بدور شانه یا کمر انداخته و پای بعدی را ستون کرده و حمایت را بصورت بدنی Hip belay انجام میدهد.

شکست دوم طناب بر روی کمر نفر حمایتچی

شکست دوم طناب بر روی شانه حمایتچی

این تکنیک به نام Standing axe belay نیز شناخته میشود.چون نفر حمایتچی بصورت ایستاده در حال حمایت است.

منابع :

1- The Complete Guide to Climbing and Mountaineering
 By Pete Hill
2- Rucksack Guide - Winter Mountaineering
 By Alun Richardson
3-The Mountain Skills Training Handbook
 By Pete Hill, Stuart Johnston
4-The Complete Guide to Rope Techniques: A Comprehensive Handbook for Climbers
 By Nigel Shepherd
5-American Alpine Institute

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) می باشد.

/ 0 نظر / 182 بازدید