اعتــــــــــراض
واقعــــا كه...
توی اين يك هفته اي كه من ماموريت بودم , چه خبر هايي كه نبود...!06.gif
آخه اونجايي كه من رفته بودم بقول معروف "نه آب داشت و نه بانگ مسلماني" ديگه چه برسد به اينترنت . خلاصه دلم خوش بود كه با كلي پستهاي خوب توی وبلاگهاي همنوردان ميبينم . اما چي بگويم كه كامنتينگ وبلاگ ها تبديل شده به ميدان جنگ , البته اين قضيه از مدتهاي پيش شروع شده و اخيرا به قبيح ترين و زشت ترين شكل ممكن رسيده است.
اين افراد كه از نوشتن نام خود واهمه دارند هيچ حرمتي را نگه نمي دارند و حتي به خود اجازه داده اند كه به حريم خصوصي همنوردان هم تجاوز كنند. اين افراد و كساني كه به آنها اجازه چنين هتاكي را به آنها مي دهند بايد از جامعه كوهنوردي و خانواده هاي محترم كوهنوردان رسما عذر خواهي كنند.
من با نظر احسان كاملا موافق هستم و لينك كوهنوشت را از وبلاگ بر ميدارم و رسما اين موضوع را از ساير وبلاگنويسان محترم درخواست مي كنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید