سیستم فرود دهی یا Lowering System در دره نوردی

Lowering System

DSC_1026

 ترجمه و تدوین :محسن عسگری
مربی و مدرس درجه 3 سنگ نوردی و یخ و برف فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا.

سیستم فرود دهی یا پایین دهی - Lowering System به سیستم حمایت و فرود دهی نفر از بالا گقته میشود.
سیستم فرود دهی یا Lowering System در دره نوردی مزایا و کاربرد های مهمی دارد و به روش های مختلف و با ابزار های ساده و تخصصی دره نوردی اجرا میگردد که برخی از کاربرد های این سیستم را بررسی می کنیم.مهمترین کابرد های این سیستم در مدیریت طناب و طناب ریزی و عملیات های امداد و نجات است.
بعد از برقراری کارگاه جهت طناب ریزی در آبشار ها معمولا با دو سناریو مواجه هستیم.

سناریوی اول:انتهای فرود و آبشار دیده میشود و میتوان طول طناب را تنظیم کرد.
سناریوی دوم:انتهای فرود و آبشار دیده نمیشود که بدین منظور از سیستم Lowering استفاده می کنیم.

عملیات مدیریت طناب و طناب ریزی :
یکی از مهمترین کاربرد های این سیستم در دره نوردی تنظیم طول طناب فرود تا سطح آب است، در آبشار هایی که طول فرود مشخص نیست و امکان حدس زدن آن از بالا وجود ندارد.
از دیگر مزایای این سیستم میتوان
* به جلوگیری از گرفتار شدن افراد در حین فرود
* ایجاد امکان خروج سریع از زیر آبشار و جلوگیری از گیر افتان در هیدرولیک ها حوضچه های واقع در زیر آبشار ها
* جلوگیری از گره خوردن و پیچیده شدن طناب در هم در حوضچه ها
* کنترل سایش طناب در محیط های پر سایش
* و جلوگیری از ازدست رفتن ابزار فرود را اشاره کرد.

ایجاد کارگاه و طناب ریزی :

در ابتدا یک کارگاه آزاد شونده ایجاد می شود ؛ساده ترین نوع کارگاه های آزاد شونده با استفاده از یک کارابین و چند گره پرکاربرد حمایت Munter hich ،گره مال بند  Mule knot
و گره ضامن Locking knot است.

سناریوی اول : حدود 1/3 یا 1/4 از مسیری که دیده میشود طناب بصورت تک رشته ریخته میشود؛ نفر اول که با تجربه ترین نفر تیم است فرود میرود و نزدیک انتهای طناب ریخته شده طناب را در ابزار فرود خود قفل میکند.در این هنگام حمایتچی گره مال بند را باز کرده و نفر را فرود میدهد.

نفر فرود رونده با استفاده از صدای سوت با حمایت چی در ارتباط بوده و پس از رسیدن به سطح آب؛ به حمایت چی اعلان میدارد که سیستم را قفل کند و خود را آزاد می کند.طناب فرود تنظیم شده است و سایر اعضای تیم با در حین فرود با موارد اشاره شده در بالا مواجه نمیشوند.

در روش دیگر نفر فرود رونده بدون استفاده از ابزار فرود و با استفاده از گره های حمایت و مال بند و ضامن میتواند طناب را به هارنس خود متصل نماید.

سناریوی دوم :کارگاه آزاد شونده برقرار میشود و نفر فرود روند طناب را در ابزار فرود خود انداخته و آن را قفل می کند و از ابتدا توسط حمایتچی فرود دهی میشود.

بیشتر ابزار های تخصصی فرود دره نوردی امکان برقراری و ایجاد سیستم فرود دهی  Lowering System را دارا هستند که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت.در ادامه چند روش از ایجاد سیستم فرود دهی با استفاده از ابزار های هشت،پیرانا،توتم و اوکا آورده شده است.

سیستم Lowering با استفاده از ابزار هشت Figure-8

سیستم Lowering با استفاده از ابزار Pirana

سیستم Lowering با استفاده از ابزار Totem

سیستم Lowering با استفاده از ابزار OKA

تصاویر از سایت های:

http://www.petzl.com

http://www.kong.it

www.rockexotica.com

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) می باشد.

 

/ 0 نظر / 371 بازدید