تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت اول

در روش معمول در نصب پیچ یخ،پیچ یخ را با زاویه 5 درجه پایین تر از خط عمود بر سطح یخ در آن جایگذاری میکردند.بعد در طی محاسبات و آزمون های واقعی به این نتیجه رسیدند که اگر پیچ یخ را 5 درجه بالاتر از خط عمود بر سطح یخ جایگذاری کرد استقامت بالاتری دارد.

به ترتیب از بالا،ضعیف-مقاوم-بیشترین استقامت

در ابتدا سطح یخ را با بیلچه تبر یخ از برف یا خرده یخ پاک کنیم تا به یخ خوب ویکنواخت و بدون منفذ برسیم.

در سالهای اخیر بر طبق آخرین محاسبات و آزمون های واقعی که توسط J.Marc Beverly و دکتر Stephen W. Attaway بر روی مقاومت کارگاه ها و میانی های یخنوردی و تجزیه و تحلیل آن در Ouray Ice Parkدر امریکا صورت گرفته است به شرح ذیل میباشد:

زاویه بهینه برای جایگذاری پیچ یخ بین 8 تا 16 درجه مثبت است.
دراین زوایا پیچ بیشترین استحکام خود را داراست.(نقطه شکست 9KN+).
درحالیکه اگر پیچ یخ با زاویه 0 یا بیش از 25 درجه جایگذاری شود به کاهش قابل توجهی در استحکام آن دارد.

 

منابع :

1- Ice Climbing Anchor Strength

By:J.Marc Beverly BS-EMS,M-PAS & Stephen W. Attaway
Ph.D. , Computational Mechanics
Georgia Tech
Master of Science , Civil Engineering
Georgia Tech
members of Albuquerque Mountain Rescue Council (AMRC)

 2- Ice & Mixed Climbing: Modern Technique
By : Will Gadd-2011

3 -http://www.ukclimbing.com  
By :George McEwan

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) میباشد.

/ 0 نظر / 63 بازدید