شهداد،۸۶

820bnzo.jpg

اگر باد می ایستاد
اگر حرفهای دلم بی اگر بود
اگر فرصت چشم من بیشتر بود
اگر می توانستم از خاک یک دسته لبخند پرپر بچینم
تو را می توانستم ای دور از دور یک بار دیگر ببینم!

قيصر امين پور.

 ميثم...شهداد؛دشت لوت.

/ 0 نظر / 5 بازدید