افق ...

از خدا خواستم ...
از خدا خواستم تا دردهایم را از من بگیرد،
خدا گفت: نه !
رها کردن کار توست. تو باید از آنها دست بکشی .
از خدا خواستم تا کودک معلولم را درمان کند،
خدا گفت: نه !
روح او بی نقص است و تن او موقت و فناپذیر .
از خدا خواستم تا شکیبایی ام بخشد،
خدا گفت: نه !
شکیبایی زاده رنج و سختی است.
شکیبایی بخشیدنی نیست، به دست آوردنی است .
از خدا خواستم تا خوشی و سعادتم بخشد،
خدا گفت: نه !
من به تو نعمت و برکت دادم، حال با توست که سعادت را فراچنگ آوری .
از خدا خواستم تا از رنج هایم بکاهد،
خدا گفت: نه !
رنج و سختی ، تو را از دنیا دورتر و دورتر، و به من نزدیکتر و نزدیکتر می کند .
من هر چیزی را که به گمانم در زندگی لذت می آفریند از خدا خواستم و باز گفت: نه .
من به تو زندگی خواهم داد، تا تو خود از هر چیزی لذتی به کف آری .
از خدا خواستم یاری ام دهد تا دیگران را دوست بدارم، همانگونه که او مرا دوست دارد .
و خدا گفت: آه، سرانجام چیزی خواستی تا من اجابت کنم !

/ 0 نظر / 7 بازدید