چهارشنبه ۱۹/۵/۸۴  دمــــــاوند (جبهه شمالی) ۳ روزه

دماوند 5761 متر

با هر چه عشق نام ترا می توان نوشت

با هر چه رود نام ترا میتوان سرود ...

damavand4.JPG

damavand2.JPG

تولد ... تولد ... 

تولدت مبارک خورشید خانم

damavand3.JPG

وقتی خورشید غروب می کنه

وقتی که دلتنگی می آید ...

/ 0 نظر / 6 بازدید