خط الراس سرکچال ها

 

خط الراس سرکچال در بخش میانی البرز مرکزی قرار گرفته است.به جرات میتوان گفت که این قسمت از البرز مرکزی یکی از زیباترین و بکر ترین مناطق کوهستانی ایران است.سرکچالها شرق به دره لالون و از غرب به قله کلون بستک و دره دریوک متصل میباشد.این خط الراس از ناحیه شمالی بوسیله گردنه ورزاب به قله های برج و خط الراس هرزه کوه ها و خله نو و خط الراس ورزا ها میرسد.جبهه جنوبی قله سرکچال 3 از طریق گردنه جنوبی آن که گردنه لجنی نام دارد به قله لجنی و سپس به پیست اسکی شمشک و قله آبک و قله سرکچال 1 یا شانه شرقی از طریق گردنه جنوبی به قله روته متصل میگردد .


 

دوستانم در این برنامه :پرستو ابریشمی(سرپرست)،حامد کرامت،سعید راعی،گلبرگ هادی و حمید...

/ 0 نظر / 50 بازدید