کلاهه

Never give up on anything.Go over,go under,go around,or go through.But never give up.

 برودپيك صعود نشده است ! پس از عدم تائيــــــدخبر صعود يك كوه نورد ايرانی به قله ی برودپيك ، توسط مراكز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 39 بازدید
جمعه ۱۴/۵/۸۴ صعودخط الراسی کلون بستک(۴۱۶۵)سرکچالها سرکچال۱(۴۱۳۴)، سرکچال۲(۴۱۵۸)، سرکچال۳(۴۲۱۵) سر قرار برنامه دوست عزیزی رادیدم که ازدیدنش خیلی خوشحال شدم. این عزیز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید
پنچشنبه ۱۷/۴/۸۴ راهپیمایی در منطقه طالش ۳ روزه  (دریاچه نئور، روستای مکش، روستای آق اولر)
/ 0 نظر / 44 بازدید
جمعه ۱۰/۴/۸۴   دارآباد ۳۲۵۰ - سیاه بند ۳۳۰۰ صبح باشوقی فراوان از دیدار دوستان و حضوری دوباره در طبیعت بیدار شدم. قرار ما ساعت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 48 بازدید
پنجشنبه ۲/۴/۸۴ دامــــــاش (محل رویش گل سوسن چلچراغ) سوسن چلچراغ یک گونه با ارزش با شهرت ملی و جهانی است و شاید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 37 بازدید
جمعه ۲۰/۳/۸۴ ورزاب یا ورزا (۴۰۲۶)  حرکت از فلکه چهارم تهرانپارس ۶:۴۵ (۱۴۴۰M) دو راهی لالون7:30 (2264M) روستای لالون ۷:۴۵ (۲۳۷۶M)  چشمه تلخاب ۱۰ (3066M) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید
شنبه ۱۴/۳/۸۴  کـــــــلاهه (۳۲۵۰) این کوه در ارتفاعات شهرستان تفرش (استان مرکزی) واقع شده است. نام تفرش (Tafresh) در اصل به معنی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 35 بازدید
اسفند 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
خرداد 96
1 پست
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
2 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
7 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
3 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
2 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
6 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
5 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
5 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
4 پست
تیر 86
11 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
5 پست
بهمن 85
5 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
5 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
4 پست
مرداد 85
3 پست
تیر 85
4 پست
خرداد 85
3 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
5 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
7 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
4 پست