چهلمين فصلنامه كــــــــــــــــــــــوه منتشر شد

البته با يك ماه تاخير ...

اين فصلنامه تمام رنگی می باشد و همراه با عكسهای بسيار زيبا

فكر می كنم دكتر حالش خوب شده....

 

/ 0 نظر / 5 بازدید