شنبه ۱۴/۳/۸۴  کـــــــلاهه (۳۲۵۰)

این کوه در ارتفاعات شهرستان تفرش (استان مرکزی) واقع شده است.

نام تفرش (Tafresh) در اصل به معنی جایگاه فرشتگان و امشاسپندان و از واژه طبرس، تپرش و طفرش گرفته شده است که سابقه تاریخی آن به قرن سوم هجری می رسد.
در مورد وجه تسمیه تفرش (Tafresh) به این اسم، مولانا میر محمد صادق تفرشی (در دیوان سرخوش بر اساس نظرات میرزا ین العابدین شیرازی)، یکی از حکما و فضلای این ناحیه در تاریخ منظومه خود چنین نوشته است: " تفرش را آرش، که در زمان نوچهر یکی از پهلوانان نامی به شمار می آید و قصه تیر افکندن او در مصاف با منوچهر و افراسیاب افسانه معروفی است بنیاد هاده و به اسم خود (آرش) معروف نموده و به مرور ایام آرش به نام های گبرش، طبرش، طبرس، تپرش و سپس به تفرش شده است." تغییر اولیه نام از آرش به گبرش آنچه در افواه عوام می باشد بدین علت بوده است که چون در آن منطقه در زمان های سابق زرتشتی ها (گبر ها) در آن زندگی می کرده اند لذا نام شهر از آرش به گبرش تبدیل و بعداً به تدریج تغییر یافته تا به تفرش رسیده است.
منبع : سالنامه تفرش ۱۳۸۴

/ 0 نظر / 6 بازدید