شاد باش

Amlash,Guilan,Iran

March-2014

© Mohsen Asgari 2015

و انتهای این قصه ی سرد و سپید،

همیشه سبز خواهد بود...

روزهایتان بهاری و بهارتان جاودانی

/ 0 نظر / 36 بازدید