پرسون

واقعا جاي همه خالي بود. چشم انداز هاي زيبايي را شاهد بوديم كه هر بيننده اي را مجذوب خودش مي كرد. باغهاي افجه با چهره اي كاملا زمستاني با آسماني آبي آبی و دشت هويج پوشيده از برف با درختان بيد مجنونش زيبايي خودشان را به رخ مي کشيدند و خورشيد نيز از پس پرده ابرها غرق در تماشا بود.

اگر از پاكوب خودم برگشته بودم , هرگز اتفاق نمي افتاد.
مسير رو اشتباه رفته بودم و براي پايين آمدم از پاكوب برنگشتم و خواستم كه مسير رو قطع كنم كه زودتر به پايين برسم.سر خوردم ; اون هم 12 متر و فقط توي دو سه متر آخر تونستم كه تعادلم رو حفظ کنم و با آرنج ترمز كنم .خلاصه اينكه ترمز دستی رو كشيدم اما چون تي شرت تنم بود آرنج دست راست و چپم به شدت بر روي يخ کشيده شد و ... .
دردسرتون نمي دم دو شب دو روزه كه هم درد داردم و هم تب و لرز و امروز هم دوباره پانسمان ها رو عوض كردم.

/ 0 نظر / 7 بازدید