وقتی طناب به سنگ آسیب میرساند!!!

 

منطقه ماسه سنگ جنوبی،یک منطقه جالب سنگنوردی است که در جنوب انگلستان قرار دارد.این منطقه از صخره های ماسه سنگی تشکیل شده که این سطح صخره ها بسیار نرم و ظریف است.همانطور که در شکل دیده میشود،اگر کارگاه مناسبی برای صعود قرقره ایجاد نگردد و طناب بر روی سطح سنگ سایش داشته باشد؛شیارهایی توسط طناب بر روی سنگ ایجاد می گردد.توصیه شده که برای محافظت از سنگ! از محافظ طناب برای عدم آسیب دیدگی سنگ استفاده شود.

کارگاه مناسب:

کارگاه نامناسب:

 

/ 0 نظر / 24 بازدید