تکنیک ها و مهارت های یخنوردی - قسمت دوم

 کارگاه آبالاکف :

آبالاکف یا Abalakov thread :کارگاه یا نقطه میانی است که در هنگام یخنوردی توسط پیچ یخ بر روی یخچال ها و یا آبشار ها یخی ایجاد و مورد استفاده قرار میگردد.این کارگاه به نام ابداع کننده آن، ویتالی آبالاکف (Vitali Abalakov)،کوهنورد روسی (1986-1906) نامیده می شود.

ویتالی آبالاکف :
Vitali Abalakov: ویتالی میخایلویج آبالاکف  در سال ۱۹۰۶ و در کراسنویارسک سیبری متولد شد.کوهنوردی را در دیواره های معروف کراسنویارسک آغاز کرد .در سال ۱۹۲۰ او و دو همنوردش که به اندازه خود ویتالی بی تجربه بودند صعود دلیرانه ای به dyak-Tau 5198 در منطقه قفقاز انجام دادند.او به صعودهای سخت دیگری نیز دست زد.
به قله هایلنین(۷۱۳۴)و تیاپستیا  ۶۰۵۰ درپامیر و چهارقله دیواره بزنقی در قفقاز را صعود نمود.بعد از این ها به او لقب استاد آلپاین داده شد و به ریاست مدرسه کوهنوردی رسید.در ۱۹۳۱ یکی از اعضای تیمی بود که خانتانگیری را برای نخستین بار صعود کردند اما ۷ انگشت دست و نیمی از پایش را بدلیل سرمازدگی از دست داد.آن حادثه ذهن او را متوجه امنیت در کوهنوردی کرد. پس از شرکت در جنگ علیه آلمان و همچنین رسیدن به مقام اسکی باز حرفه ای آلپاین ،بقیه عمر رییس یک آزمایشگاه در موسسه مرکزی تحقیقات فرهنگ طبیعی بود.
در این مدت حدود ۴۰ کتاب نوشت از جمله زندگینامه اش با عنوان “ندای کوهستان”.

نحوه ایجاد کارگاه :

1- در ابتدا سطح یخ را با بیلچه تبر یخ از برف یا خرده یخ پاک کنیم تا به یخ خوب و یکنواخت و بدون منفذ برسیم.برای ایجاد اولین سوراخ بر روی یخ؛پیچ را زاویه 10 درجه بالاتر از خط عمود بر سطح یخ نصب کرده تا بیشترین استقامت و پایداری را داشته باشد و سپس پیچ را خارج میکنیم.

2- برای ایجاد زاویه 60 درجه بازوهای کارگاه آبالاکف،سوراخ دوم را در فاصله حدودا برابر با طول پیچ یخ با همان شرایط قبلی جهت نصب پیچ یخ ایجاد میکنیم.بدین ترتیب یک مثلث متساوی الاضلاع با زوایای تقریبا 60 درجه خواهیم داشت.

3-یک طنابچه 8 mm  را از یک سوراخ وارد کرد و با استفاده از MULTIHOOK از سوراخ دیگر خارج میکنیم.

4- سپس دو سر طنابچه را با گره دوسرطناب دوبل یا سر دست به یکدیگر متصل میکنیم.در این هنگام طول بازوهای کارگاه یا میانی باید مناسب بوده و کوتاه نباشد.اضافه های طنابچه را میبریم.

کارگاهی که ایجاد میشود به نام کارگاه آبالاکف یا  Abalakov thread مشهور است که یک کارگاه افقی میباشد.

 

کارگاه آندرسن یا  Anderson Thread چیست؟

آندرسن یا  Anderson Thread ؛یک کارگاه آبلاکف است که بصورت عمودی بر روی یخ ایجاد میگردد.پس بهتر است به آن Vertical Abalakobv بگوییم.

تحقیقات و تست هایی در سال 2009 توسط "J. Marc Beverly" و "Stephen W. Attaway" بر روی کارگاههای یخنوردی انجام گردید و مقاله ای تحت عنوان مقاومت کارگاهای یخنوردی منتشر شد.
در این مقاله دو کارگاه آبالاکف با شرایط یکسان با زوایای 60*60*60 و بازوهای یکسان (تصویر بالا)زده شد و تحت آزمایش قرار گرفتند.طنابچه مورد استفاده در هر دو کارگاه 7mm ذکر شده است.تست ها در یک زمان و در شرایط یکسان بوده دما صفر درجه بوده و از پیچ یخ cm 13  استفاده شده است.کارگاه آبالاکف معمولی یا همان افقی با زاویه ای 20 درجه مثبت نسبت به افق بر روی یخ ایجاد گردیده بود.

نتیجه جالب بود.مقاومت کارگاه افقی 11.3KN و مقاومت کارگاه عمودی 14.4KN بود.در واقع کارگاه آبالاکف عمودی حدود 27% نسبت به کارگاه آبالاکف افقی مقاومت بیشتری دارد.

نکات ایمنی :همچنین در این تحقیق آمده است که فرود بر روی یک کارگاه آبالاکف (تک نقطه)می تواند منجر به سقوط شود (یک حادثه در ایران رخ داده است)و برای ایمنی بهتر است نفر آخر روی دو کارگاه آبالاکف (دو نقطه)فرود بیاید مخصوصا در ایران.

 مجددا به تصویر اول مقاله با دقت نگاه کنید

منابع :

1- Ice Climbing Anchor Strength

By:J.Marc Beverly BS-EMS,M-PAS & Stephen W. Attaway
Ph.D. , Computational Mechanics
Georgia Tech
Master of Science , Civil Engineering
Georgia Tech
members of Albuquerque Mountain Rescue Council (AMRC)

 2- Ice & Mixed Climbing: Modern Technique
By : Will Gadd-2011

3 -http://www.ukclimbing.com  
By :George McEwan

4- http://www.needlesports.com

5- تصاویر از ukclimbing.com , petzl.com

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) میباشد.

/ 0 نظر / 113 بازدید