قوانین برقراری کارگاه ها - EARNEST و تاریخچه آن-قسمت اول

همانطور که میدانیم به مطمئن ترین نقطه اتکا که بیشترین قابلیت تحمل فشار و ضربه را در مراحل مختلف سنگنوردی،یخنوردی،غار نوردی،دره نوردی و ... دارد،کارگاه گویند.معمولا کارگاه ها به لحاظ ساختار،تقسیم نیرو و محل استقرار بررسی میشوند.در اینجا ما بررسی قوانین کلی برقراری کارگاه ها یا نماد EARNEST که به عنوان یک اصطلاح فنی رایج بین کوهنوردان بکار میرود،میپردازیم.EARNEST اول حرف قوانین زیر است که بررسی میشود.

Equal tension

فشار برابر: در کارگاه های چند نقطه ای ، فشار تقریبا به طور مساوی بین بازو های کارگاه تقسیم می شود.  


Angles appropriate  

زوایای مناسب: به زوایای بین بازوهای کارگاه با هم میسازند اشاره دارد.معمولا زاویه ها در یک کارگاه دو نقطه ای همیشه باید زیر 60 درجه و در یک کارگاه سه نقطه ای یا بیشتر، کمتر  از 90 درجه باید باشند. بهتر است زیر 30 درجه باشد.هر چه کمتر بهتر.

تصویر سمت راست کارگاه مثلث مرگ آمریکایی است،همانطور که دیده میشود چنین کارگاهی در زمانی که زاویه بین بازو ها 60 درجه باشد،100% نیروی وارد بر مرکز ثقل کارگاه بر هر یک از بازو های کارگاه وارد میگردد که میتواند به نابودی کل کارگاه منجر شود.از برقراری کارگاه مثلث مرگ آمریکایی جدا پرهیز نمایید.


Redundant

افزونگی : به این معنی است که تنها در مواقع خاص شما از یک کارگاه تک نقطه ای استفاده می کنید.بهتر است نیروی وارد در کارگاه باید بین چندین نقطه تقسیم شود.

(از کارگاه های چند نقطه ای استفاده شود)


روشهای ایجاد کارگاه های استاتیک

روش قدیم(راست) و روش جدید(چپ)-مطالعه بیشتر در اینجا


Non-extending  

عدم گسترش : جلوگیری از بوجود آمدن شک به کارگاه در اثر تغییرات ناگهانی طول بازوها
(حذف شدن یک بازو).
به این معنی است که در اثر شکسته شدن  یکی از نقاط در طول بازوی دیگر و نقطه ثقل کارگاه  جابجایی کمتری صورت گیرد و همچنین احتمال از دست دادن کل کارگاه حمایت  هم به حداقل برسد.در این غیر این صورت ممکن است در اثر این فشار شخص حمایت کننده هم آسیب پذیر شده و در موقعیت نامناسبی قرار بگیرد.

Strong
مستحکم : به این معنی است که هر نقطه کارگاه باید مستحکم و مقاوم باشد. به هیچ وجه نباید به یک کارگاه چند نقطه ای که هر نقطه آن  به خودی خود ضعیف است اعتماد کنید. دراین صورت ممکن است که در اثر شکسته شدن یک نقطه سایر نقاط هم شکسته شد و کل کارگاه از بین برود و فاجعه ای رخ  دهد.


Timely
بهنگام : به این معنی است شما باید برای ایجاد کارگاه ساده و ایمن سرعت عمل داشته باشید و  زمان کمتری را هدر دهید.
اتلاف وقت برای ایجاد کارگاه می تواند باعث شود شما زمان مناسب را برای صعود و  فرود و بازگشت از مسیر از دست داده  و خود و تیم را معرض حادثه قرار بدهید. تمرین بهترین راه برای داشتن سرعت عمل است.مهارت داشته باشید تا ایمنی خود را بالاببرید.اگرچه قوانین EARNEST این امکان را تا حد زیادی برای شما فراهم می کند تا کارگاه های خود را ارزیابی کنید اما در این قوانین نکات بیشتری وجود دارد که شما  باید هر دفعه که کارگاهتان را ایجاد می گیرید در مورد آنها فکر کنید.

موقعیت کارگاه ها

مکان برقرار کارگاه باید دارای شرایط زیر باشد:

•Dry  : کارگاه در معرض آب نباشد.
•Efficint : موثر و کارا باشد
•Accesible : قابل دسترس باشد
•Rope Retrival: آزاد سازی طناب به خوبی صورت بگیرید.

ادامه دارد...

منابع :
American Alpine Institute
www.ukclimbing.com
www.canyoneering.net
Rock climbing essential skills & techniques-(Mountain Leader Training Handb)
BY: Libby peter;second edition


هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) میباشد.

/ 0 نظر / 160 بازدید