تکنیک های حمایت در برف Snow Climbing :Belay Techniques -قسمت دوم

محسن عسگری
مربی و مدرس درجه 3 سنگ نوردی و یخ و برف فدراسیون کوهنوردی ج.ا.ا.

در قسمت اول تکنیک های حمایت بر روی برف؛دو حمایت پا کلنگ - Boot axe belay و حمایت کارابین کلنگ - Carabiner axe belay را بررسی کردیم و گفته شد که این حمایت ها صرفا برای حمایت نفر دوم است و برای حمایت نفر سر طناب به هیچ وجه توصیه نمیشود.

تکنیک حمایت Stomper

این تکنیک همان تکنیک کارابین کلنگ است با این تفاوت که کارابین مستقیما به بدنه کلنگ متصل میگردد.حمایت Stomper یک تکنیک سریع است در جاهایی که ایستادن جهت حمایت آسان و ایمن باشد.در ابتدا یک سکوی استقرار با شیب مناسب 10 درجه به سمت کوه ایجاد کرده تا بیشترین تعادل را در حین ایستادن داشته باشیم.کارابین را از بدنه کلنگ عبور داده و به کلنگ را با زاویه 10 درجه نسبت به افق در برف فرو میکنیم تا تیغه و بیلچه هم سطح برف شوند.

طناب را نفر دوم را از داخل کارابین عبور داده و سپس پاها را بر روی تیغه و بیلچه قرار میدهیم و نفر دو را بصورت حمایت شانه ای حمایت میکنیم.

نکته :طناب میبایست حتما از کارابین متصل به بدنه کلنگ عبور کرده باشد و انتهای کارابین رو به بالا باشد.طناب هرگز با گره حمایت به کارابین متصل نباشد.

حمایت شانه ای هرگز به عنوان یک حمایت موثر بدنی شناخته نمیشود در واقع مهار سقوط نفر دوم صعود کننده یا فرو درونده در حمایت شانه ای دردناک خواهد بود.حمایت Stomper در زمانی که نفر حمایت چی در بالای یک مسیر برفی ایستاده و زاویه او با نفر دوم یعنی اختلاف ارتفاع و شیب مسیر زیاد باشد؛بسیارمناسب است.درصورتیکه شیب مسیر کم باشد حمایتچی امنیت مناسبی نداشته و بهتر است از تکنیک های حمایت نشسته استفاده کرد.

تکنیک حمایت Butt axe belay

در تکنیک قبلی مطرح شد که درصورتیکه شیب مسیر کم باشد حمایتچی امنیت مناسبی نداشته و بهتر است از تکنیک های حمایت نشسته استفاده کرد.این تکنیک دو تفاوت با تکنیک Stomper دارد.اول بصورت نشسته بوده و حمایتچی تعادل بهتری دارد و دوم حمایت با استفاده از گره حمایت یا  Munter hitch انجام میگیرد.

در ابتدا ما به عنوان حمایتچی یک سکوی استقرار با شرایط گفته شده در تکنیک قبلی ایجاد کرده تا بیشترین تعادل را در حین ایستادن داشته باشیم و کلنگ را با زاویه 10 درجه نسبت به افق در برف فرو میکنیم .حدود 20-30 cm از طناب متصل به هارنس را آزاد گذاشته  سپس ادامه آن را از پشت بدنه کلنگ عبور داده و روی کلنگ نشسته تا تیغه و بیلچه هم سطح برف شوند.با ضربات پاشنه کفش جا پاهای خود را در برف مستحکم میکنیم تا بیشتر تعادل را در حین حمایت داشته باشیم.

به حلقه بوجود آمده از طناب بین هارنس و کلنگ یک کارابین انداخته و طناب نفر دوم را با گره حمایت به آن متصل میکنیم.و حمایت با استفاده از گره ایتالیایی یا همان گره حمایت انجام میشود.تکنیک Butt axe یک روش مناسب برای مسیر هایی با شیب40-50 درجه است.این تکنیک بسیار سریع،بسیار ساده و فوق العاده موثر است.برف یکی از متغیر های ما در حین صعود و فرود بوده و همواره در حال تغییر است.یک کوهنورد خوب میبایست مجموعه ای از تکنیک ها را در کوله تجربه خود داشته باشد تا در وقت مناسب به خوبی از آن استفاده نماید.

 

مطالب مرتبط »

تکنیک های حمایت در برف Snow Climbing :Belay Techniques -قسمت اول

منابع :

1- The Complete Guide to Climbing and Mountaineering
 By Pete Hill
2- Rucksack Guide - Winter Mountaineering
 By Alun Richardson
3-The Mountain Skills Training Handbook
 By Pete Hill, Stuart Johnston
4-The Complete Guide to Rope Techniques: A Comprehensive Handbook for Climbers
 By Nigel Shepherd
5-American Alpine Institute

هرگونه بازنشر این مطلب،
منوط به درج نام مترجم و وبلاگ کلاهه(kolaheh.persianblog.ir) می باشد.

 

/ 0 نظر / 89 بازدید