I (Almost) Ran Iran

I (Almost) Ran Iran

bio_tyler_mac1.jpg

من ایران را دویدم
بعد از برنده شدن در یک مسابقه سرگرم کننده ؛تیلر مشغول خرید تمام اسباب بازیهایی بود که مثل هر کودکی به آن نیاز داشت.مثل یک بادبادک بزرگ و یک اسکیت برقی . او برنامه هایی را برای فیلم برداری در کوبا و مغولستان و چین در اوقات بیکاری خود دارد.
تازه ترین مستند او این است "من ایران را دویدم".

bio_tyler_mac2.jpg

بر روی دریای خزر باران می بارید و من در امتداد ساحل همراه با چند مرد ایرانی سرسخت کـه به سرعت به من نزدیک می شدند می دویدم. پاهای من در شن های خیس ساحل فرو میرفت و به تندی نفس نفس می زدم.کمتر از چند ثانیه آنها به من می رسیدند و من توسط آنان احاطه می شدم. آنان برای دزدیدن تکه ای نان از من به طرف من نمی آمدند، بلکه برای ملحق شدن در اولین روز آغاز دو 1000 مایلی من به طرفم می دویدند.

اغلب امریکایی ها ایران را یک کشور خطرناک ضد ایرانی که بوسیله یه رئیس جمهور جنگ طلب که رویای نابودی امریکا را دارد اداره می شود تصور می کنند.بابک دوست ایرانی من و خانواده اش همیشه از مهربانی و میهمان نوازی ایرانیان و همچنین غنای فرهنگی و مناظر باشکوه آن برایم سخن می گفتند.دویدن در ایران این اجازه را به من داد که پیغام تفاهم و دوستی را برای مردم ایران به ارمغان بیاورم.
و من بعد از اتمام برای دویدنم می توانستم بگویم که "من ایران را دویدم".

ادامه مطلب در :http://www.lonelyplanet.com/journeys/feature/iran_0407.cfm

/ 0 نظر / 57 بازدید