جمعه ۲۸/۵/۸۴ خرسنگ (۳۹۶۰)

قله خرسنگ جنوبی - البرز مرکزی - 3960 متر

 نزدیک بود خواب بمونم، تا صبح خوابهایی میدیدم که هیچ سرو تهی نداشت. نمی دونم چطوری کوله بستم و راه افتادم. امروز مهمان بچه های کرج هستم،فقط اسم یکی دو تا از بچه های را از امیر و عباس شنیده بودم. وقتی سر قـــرار رسیدم خودم رو معرفی کردم و منتظر امیر شدم. امیر با برادرش و شهاب آمدند وما 6:45به سمت آبنیک حرکت کردیم.ساعت 8:15 دقیقه بود که رسیدیم. آبنیک درارتفاع 2290 متری از سطح دریا قرار دارد. آغاز صعود همراه با عبور ازمزارع و باغهای کنار رودخانه بود.اولین استراحت گروه بعد از پشت سرگذاشتن مسیر مارپیچی کنار رودخانه بود. در مسیر به چشمه آبنیک رسیدیم. تاغار آقا بیـــوک مسیر طولانی را پیش رو داریم. ساعت 10:45 به چشمه بالای غار در ارتفاع 3100 یا بقول امیرحسین چمن مخمل رسیدیم. خرسنگ شمالی و گردنه دوخر در سمت شمال شرقی در گرای 70 درجه دیده میشوند. برای صبحانه اطراق کردیم و پس از استراحتی کوتاه  ساعت 11:30 به سمت گردنه حرکت کردیم. ساعت 13 به بالای گردنه دو خـــــر رسیدیم.
از روی گردنه دماوند در جنوب شرقی در گرای 100 درجه آسمان کوه در گرای 115،دو خواهران در شمال شرقی در گرای 80 درجه ، سرکچال 3 درجنوب غربی باگرای 260 درجه دیده می شوند. از روی گردنه با حرکت در گرای 120 درجه درجهت جنوب شرقی و  عبور از کنار تیغه ها در ساعت 14 به قله رسیدیم.GPS ارتفاع خرسنگ جنوبی را 3960 متر نشان میداد. از روی قله ، قله های ریزان و آتشکوه در سمت جنوب شرقی در گرای 150 درجه و پیرزن کلون و مهرچال در گرا 160 درجه و و قله توچال در گرای 230درجه دیده میشوند.صعود قله ای دیگر اجرای نمایش امیـــر... . این بار توسط توسط امیرحسین و عماد.عمادیک سوپریز برای بچه ها داشت ، خربزه ... جدا خربزه خوشمزه ای بود . ساعت 16:30 به چمن مخمل !!!رسیدیم. بساط نهار را بپا کردیم. بابا این عماد هم با این غذا درست کردنش . به پیشنهاد شهاب وبا اتفاق آرا عماد برای تصدی رئیس سازمان بهداشت جهانی برگزیده شد. خلاصه 6 عصر بود که به روستا بازگشتیم. طول مسیر از روستا تا قله حدود 6 کیلومتر می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید