یاد ایام...

 

                                                                                                                          عکس: محسن عسگری

                                                                                                                              

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتیم
در میان لاله و گل آشیانی داشتیم

 

* جبهه جنوبی دماوند ؛ خرداد 86

/ 0 نظر / 6 بازدید